Wat zegt de gin wetgeving? Naast veel geduld en passie, zijn er wettelijk gezien enkele beperkingen die opgelegd worden aan de producenten. Zo bepaalt bijvoorbeeld het soort destillatieproces wat de naamgeving van het uiteindelijke product is. Anderzijds legt de wetgever ook minimumpercentages aan alcohol op (in Europa 37,5). Hieronder vind je een greep uit de rist aan regels die bepalen waar ginfabrikanten zich aan moeten houden. Je zal zelf merken… het kader is zéér ruim, wat de kwaliteit niet altijd ten goede komt.

Wat zegt de gin wetgeving?

Gin is een met jeneverbessen gearomatiseerde gedistilleerde drank die is verkregen door organoleptisch geschikte ethylalcohol uit landbouwproducten te aromatiseren met jeneverbessen. Het alcoholvolumegehalte van gin bedraagt ten minste 37,5 % vol. Bij de bereiding van gin mogen geen andere aroma’s dan natuurlijke en/of natuuridentieke aromastoffen zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 2, onder b), i) en ii), van Richtlijn 88/388/EEG en/of aromatiserende preparaten zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 2, onder c), van die richtlijn worden gebruikt en de aromatisering moet op zodanige wijze gebeuren dat de smaak van de jeneverbes overheerst.

Wanneer is een gin “dry”?

De term “dry” mag toegevoegd worden aan “gin” of “London gin” wanneer de totale hoeveelheid suiker van het eindproduct niet meer bedraagt dan 0,1 gram per liter. Dry gin KAN dus gezoet zijn, maar het eindproduct mag niet meer suiker bevatten dan 0,1 gram/liter.

Distilled gin kan ook dry zijn. Hier geldt dezelfde regel: het eindproduct mag niet meer bevatten dan 0,1 gram suiker per liter.

Wat zit er in jouw gin-tonic?

Wat is een gedistilleerde gin?

Eigenlijk komt het erop neer dat… elke gin die een klassiek procédé volgt (stoken), een gedistilleerde gin is. Wat betekent dit concreet? Het proces start met een ethylalcohol verkregen uit landbouwproducten (rogge, mais, hop, graan, aardappel, appel…). Vervolgens wordt een klassiek productieproces gevolgd, waarbij botanicals en jeneverbessen macereren in de alcohol of in een net opgehangen worden. Vervolgens wordt gestookt (bv. via een koperen alambiek) – waarbij de smaakinfusie dus op een natuurlijke manier gebeurt. Echter schrijft de wet:

Om gedistilleerde gin te aromatiseren mogen ook natuurlijke en/of natuuridentieke aromastoffen en/of aromatiserende preparaten zoals bedoeld in categorie 20, onder c), worden gebruik.

Gin die louter door toevoeging van essences of aroma’s aan ethylalcohol uit landbouwproducten is verkregen, is geen gedistilleerde gin.

Het woord “louter” is hierin zeer belangrijk. 0,1% gedistilleerd product en 99,9% ongedistilleerd is niet “louter”. Je riskeert dus soms een gedistilleerde gin te drinken… die eigenlijk… amper destillaat bevat. Kies dus wijs!

Ginix Gin

London Dry Gin

London Dry Gin wetgeving verwijst naar een productie op basis van uitsluitend natuurlijke ingrediënten. Bovendien mag na het destillatieproces enkel nog een minimale hoeveelheid suiker toegevoegd worden. Zoals hierboven beschreven is het maximum: 0,1 gram suiker / liter eindproduct. De ethylalcohol gebruikt in een London Dry Gin moet van hogere kwaliteit zijn dan de minimumstandaard. Het aandeel methanol in ethyl alcohol mag niet hoger bedragen dan 5 gram per hectoliter van 100% van het volume alcohol. Het minimum alcoholpercentage van het afgewerkte product bedraagt 37,5.

Martin Miller's London Dry Gin

Categories: Gin-facts

Leave a Reply


Meest gelezen

Seven Stone Gin –...

Posted on mrt - 20 - 2017

4 reacties

Een nieuwe stap, achieving...

Posted on aug - 12 - 2016

2 reacties

Genuine Passion: een F4...

Posted on mei - 9 - 2017

1 reactie

Het verhaal achter deze...

Posted on aug - 3 - 2016

1 reactie

Garnituur: kaneel

Posted on aug - 3 - 2016

Geen reacties

Limburgse gin in de...

Posted on nov - 5 - 2022

Geen reacties

1724 tonic water

Posted on aug - 3 - 2016

Geen reacties